Fra venstre: Olav Hjørungnes - Avdelingsleder i Stavager, John Olav Rasmussen - Prodktutviklingsdirektør på Moi, Kristoffer Sørstrønen og Magnus Øgård Meisal

Fra venstre: Olav Hjørungnes - Avdelingsleder i Stavager, John Olav Rasmussen - Prodktutviklingsdirektør på Moi, Kristoffer Sørstrønen og Magnus Øgård Meisal

NorDan inviterte MyBox til sin fabrikk på Moi. Her fikk vi en gjennomgang av hele produksjonsprosessen fra rå tømmer til ferdigmalte vinduer. NorDan har de siste årene oppgradert mye av produksjonen og har i dag en topp moderne fabrikk på Moi. Effektiv samlebåndsproduksjon med dyktige håndverkere og avanserte roboter er nøkkelen til produksjon i Norge, særlig med sterk internasjonal konkurranse.

Gründerne fra MyBox fikk også besøke laboratoriumet hvor de tester sine nyeste produkter og sørger for at de tåler det norske klimaet. På sikt skal fasadeløsningen som MyBox utvikler testes i det samme anlegget og prøve ut hvordan vi kan integrere vinduer og dører på en innovativ måte som sparer oss for timer og feilkilder. Vi gleder oss til videre samarbeid!