Onsdag ble de seks byggeklossene heist på plass på campus. Nå gjennstår bare inredningarbeid og fasade. Vi regner med å bruke sommerferien på de siste detaljene. Det er spennende å se at prosjektet vi har jobbet med så lenge begynner å ta form. Vå håper på at bygget er klart for innflytting i august,